Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

          Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hộ nhãn hiệu, Công ty luật cộng đồng cung cấp dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu an toàn, nhanh chóng với chi phí tối thiểu nhất ...

Thời hạn giải quyết: từ 12 đến 15 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 
 
Các dịch vụ do Luật Cộng Đồng cung cấp:

 

+ Tư vấn và đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

 

+ Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá.

 

+ Thực hiện chức năng đại diện sở hữu công nghiệp trong việc nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá.

 

+ Tư vấn và thực hiện chức năng đại diện sở hữu công nghiệp, tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu hàng hoá.

 

+ Tư vấn và đại diện cho Quý Công ty trong việc khiếu nại, phản đối  và hủy bỏ hiệu lực đối với các văn bằng, chứng chỉ liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa.

 

+ Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

 

+ Tư vấn và đại diện cho Quý Công ty trong việc giải quyết tranh chấp và xử lý hành vi vi phạm đối với nhãn hiệu hàng hóa.

 

+ Tư vấn và đại diện cho Quý Công ty đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước/Nghị định thư Madrid; đăng ký nhãn hiệu ở các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng đồng Châu Âu và Hoa Kỳ.