Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 

Thời hạn giải quyết: từ 12 đến 15 tháng kể từ ngày nộp đơn. 

 
Các dịch vụ do Luật Cộng Đồng cung cấp:

 

+ Đánh giá khả năng bảo hộ chỉ dẫn địa lý; Tư vấn cho Quý Công ty phương án xử lý trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;

 

+ Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;

 

+ Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;

 

+ Trả lời các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;

 

+ Đại diện cho quý Quý Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

+ Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, bảo vệ chỉ dẫn địa lý…

 

+ Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý…