Bảo hộ tên thương mại

          Công ty luật Cộng đồng - CMW Lă cung cấp dịch vụ bảo hộ tên thương mại theo đúng quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, đảm bảo tên thương mại của doanh nghiệp được bảo hộ một cách nhanh chóng nhất.

Thời hạn giải quyết: từ 12 đến 15 tháng kể từ ngày nộp đơn. 

 


Các dịch vụ do Luật Cộng Đồng cung cấp:

 

 

+ Tư vấn về việc lựa chọn và bảo hộ tên thương mại;

 

 

+ Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng tên thương mại, bảo vệ tên thương mại…

 

 

+ Tư vấn các vấn đề khi xảy ra tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tên thương mại;

 

 

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

+  Đại diện cho quý Quý Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.